TARİHÇE

Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı’nın (UGRL) kurulmasına yönelik proje, Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi (TR04/IB/AG/02) projesi ile birleştirilerek sunulmuş olup 2005 yılı Türkiye Ulusal Programı başlığı altında TR 05 03 04 koduyla uygulanmaya başlamıştır. 

27 Kasım 2006 tarihinde inşaat ihalesi, 31 Ekim 2006 tarihinde kontrollük ihalesi, 10 Ağustos 2007 tarihinde satınalma ihalesi ve son olarak 15 Ekim 2007 tarihinde de Teknik Yardım ihalesi yapılarak ihale süreci tamamlanmıştır. Yapımına resmen 29 Mayıs 2007 tarihinde başlanan bina inşaatı, 24 Kasım 2009 tarihinde tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. Cihazların geçici kabul işlemleri ise 15 Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

UGRL’nin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara ilinde kurulması; 27/9/1984 tarih ve 3046 sayılı Kanunun 17.maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/2/2008 tarihinde kararlaştırılmış ve 1 Mart 2008 tarih ve 26803 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Esaslarına Dair Yönetmelik ise 14.01.2009 tarih ve 27110 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Laboratuvarımız 11.11.2010 tarihinde resmi açılışı yapılarak hizmete girmiştir.

 

''