İÇ KONTROL SİSTEMİ

ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ ETİK BEYANNAMESi

FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK;

 Eşitlik ilkesi esas alınır.

 Gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uyulur.

 Herkes iş ile ilgili bilgi paylaşımında bulunur.

 Hoşgörü ve dürüstlük esastır.

 Herkes birbirine karşı kayıtsız şartsız saygılıdır.

Çalışanlar ve yönetim birbirinin işlerini kolaylaştıracak önlemler alır.

Hesap verebilirlik ve hesap sorulabilirlik ilkesine önem verilir.

Yapılan her işe önem verilir.

Çalışanların motivasyonu ve iş huzuru sağlanır.

Hiyerarşiye çift taraflı olarak özen gösterilir.

Özel hayata saygı duyulur.

Sistematik psikolojik yıldırıya izin verilmez.

 

ÇALIŞANLARLA İLGİLİ OLARAK;

Çalışan herkes bilim ahlakına sahiptir.

Çalışanlar işlerinde kamu menfaatini düşünür ve kaynakları verimli kullanır.

Herkes verilen görev ve sorumluluğu gereği gibi yerine getirir.

Herkes yapıcı eleştiriye açıktır.


 

YÖNETİMLE İLGİLİ OLARAK;

Yetki kötüye kullanılmaz.

Yönetim çalışanlar tarafından ulaşılabilirdir ve çalışanların talepleri dikkate alınır.

Sorunlar dinlenir ve sorunlara yapıcı çözümler aranır.

Yönetim çalışanına sahip çıkar.

Herkes eğitimine ve deneyimine göre görevlendirilir.

Temel kararların alınmasında personel bilgilendirilir ve gerektiğinde personelin katılımı sağlanır.

 

''