KALİTE POLİTİKASI

 

VİZYON

Gıda güvenilirliği alanında çalışan laboratuvarlar için rehber olmak, gıda analizlerinde kalite, çeşitlilik ve güvenilirliği arttırmak için araştırmalar yapan, ülke ve  bölge ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeterlilik testleri düzenleyen ulusal ve uluslararası tanınan saygın bir laboratuvar olmak.

MİSYON

 • Gıda güvenilirliği ve halk sağlığında lider olmak.
 • Bilimsel çalışmalarımızla gıda güvenilirliği konusunda ülkemiz ihtiyaçlarına cevap vermek.
 • Paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği sağlamak.
 • Kaliteli araştırma, eğitim ve yayın yapmak.
 • Sürdürülebilir gıda güvenilirliği için izleme programları analizlerini gerçekleştirerek risk değerlendirmesine katkıda bulunmak.
 • Faaliyet alanlarımızda analiz ve yeterlilik test hizmeti dahil vermekte olduğumuz hizmetlerde ulusal ve uluslararası kabul görmüş kriterleri sağlamak ve müşteri beklentilerini en son bilim ve teknolojiyi takip eden konusunda uzman personel ile en üst düzey kalitede, etkin ve verimli bir şekilde karşılamak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • 'TS EN ISO/IEC 17025 'Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar' ve 'TSE EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Değerlendirmesi-Yeterlilik Deneyi İçin Genel Şartlar' standartları uluslararası kabul görmüş prensip ve gereksinimlerini temel alan kalite sistemini uygulayarak,
 • Gıda analizlerinde/düzenlediği yeterlilik testlerinde uzman, güvenilir, rehber ve lider olarak,
 • Faaliyetlerimizi bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel yürüterek,
 • Üreticiye, tüketiciye ve milli ekonomiye fayda sağlayacak ve yetkili makamlara bilimsel ve teknik destek sağlayacak şekilde konusunda uzman nitelikli personel ile hizmet vererek,
 • Ülkemizin bölgesel ve uluslararası gıda güvenilirliği çalışmalarına aktif olarak katılım sağlayarak,
 • Faaliyet alanlarımızla ilgili tüm taraflara, ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda, yasalara uygun, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, en son teknolojiyi kullanarak, hatasız olarak, müşterilerle işbirliği içinde bağımsızlık, eşitlik, tarafsızlık, güvenilirlik, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak zamanında ve güvenilir hizmet vererek
 • İlgili taraflarla daima iletişim ve işbirliği sağlayarak
 • Personelimize iyi çalışma ortamı ve koşulları sağlayarak
 • Çevre duyarlılığı ile kaynakları en uygun şekilde kullanarak
 • Kalite yönetim sisteminin uygulanmasını, tüm personelin öğrenmesini, sürekli gelişimini ve etkinliğini sağlayarak,
 • Aldığı eğitimlerle sürekli kendisini yenileyen personelimizin kalite politikamıza ve prosedürlerimize uygun olarak çalışmalarını sağlayarak,
 • Verilen tüm hizmetlerin kalitesinde sürekliliği sağlayarak
Müşteri memnuniyetini amaç edinerek, faaliyet alanımıza giren konularda ülkemiz ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için en üst düzey kalitede hizmet vermektir.
''