Kimyasal Laboratuvarı

Gelişen gıda teknolojisi ve tüketicinin bilinçlenmesi, günümüzde ürün kalitesini iyileştirme gayretlerini de arttırmaktadır. İnsanların yaşamları için temel gereksinimleri olan gıdaların, güncel teknolojik gerekler doğrultusunda üretilmesi, sağlıklı ve dengeli beslenmenin temini yolunda önemli bir hizmettir. Gıda güvenliğinin ve kalite şartlarının sağlanması çabaları da tüketici ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda; Laboratuarımız 5179 sayılı yasa gereğince gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesi çerçevesinde; gıda maddeleri ile gıdaların üretiminde kullanılan (işlenmiş ve işlenmemiş) maddelerin, su ve atık su numunelerinin gıda güvenliğine ve halk sağlığının korunmasına yönelik ithalat, ihracat, özel istek ve denetim kapsamında yaptığı analizlerle hizmet vermektedir.
Numune kabul ve rapor düzenleme şefliğinden gelen numunelerde istenilen analizler yapılarak, sonuçları yine aynı şefliğe gönderilir

Kimyasal özelliklerin aranması ve belirlenmesinde Türk Gıda Kodeksi, ürün tebliğleri ve Türk Standartları esas alınmaktadır. Laboratuarımızda yapılan test ve ölçümlerin güvenilirliğini, ölçüm kalitesinin yüksek olmasını sağlamak amacıyla uluslararası kabul görmüş analiz yöntemleri uygulanmaktadır. Hızlı ve güvenilir analiz sonuçları elde etmek için son teknolojik gelişmeler takip edilmektedir

Uzman kadromuz ile TS veya uluslararası kabul görmüş metotları laboratuarımızda geçerliliğini sağlayarak müşteri ihtiyaçlarına ve mevzuata uygun olarak 150'ye yakın analiz gerçekleştirmektedir.

Gıda sektörü dinamik bir sektör olup, buna paralel bir laboratuar olarak, bilimsel gelişmeleri yakından takip etme yoluyla, her geçen yıl analiz çeşitliliğini artırarak ve yapılamayan analizleri yapılır duruma getirerek analiz kalitesini yükseltilmesi temel hedefimizdir.

TS EN ISO / IEC 17025 baz alınarak laboratuarımız akredite olmuştur.Halen  akreditasyon çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.Ayrıca TÜBİTAK UME ve FAPAS tarafından yürütülen yeterlilik testlerine düzenli olarak katılmaktayız . Bu çalışmalardan çok iyi performanslar elde etmekteyiz.Bu kapsamda çalışmalarımız devam etmektedir.


 ​

ÇalışanlarÜnvan
Seda KAYRAN
Gıda Yüksek Mühendisi (Birim Sorumlusu)
Süleyman Hilmi TOK
Gıda Mühendisi
Salih ERGEN
Su Ürünleri Mühendisi
Osman AKÇAY
Veteriner Hekim
Abdullah KAVAZ
Biyolog
​Mehmet Fatih ATALAY
​Laborant
''