Analiz Ücretleri

Analiz Ücretinin Ödenmesi


  - Analiz ücretinin ödenmesi doğrudan Müdürlüğümüz veznesine (mesai saatleri içinde ) veya aşağıda belirtilen banka hesap numarasına yapılabilir.(Özel istek numuneleri analiz ücreti tahsil edilene veya banka dekontu Müdürlüğümüze intikal edene kadar teslim alındığı şekli ile muhafaza edilir, analize başlanmaz. )

  - Hesap No: Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Döner Sermaye İşletemesi
    TC Ziraat Bankası İzmit E-5 Şubesi
    IBAN No: TR 530001002424366767435016

  - Analiz ücretleri her yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Kurumumuz KDV'ye tabii olmadığından KDV'den muaftır.

  - Her yıl ücretler Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından güncellenmektedir.  TÜRKAK katkı payı nedeniyle akredite analiz ücretlerine %10 ilave yapılacaktır.

  - Analiz ücret kataloğunu indirmek için ​

Analiz Raporları

  - Laboratuvarımıza analiz talebi ile gelen her numune için istenilen analizleri tamamlandıktan sonra bir analiz raporu düzenlenir .

  - Analiz raporu talepte bulunan kurum / kuruluş / kişi adına çıkartılır. Resmi numunelere ait raporlar elden teslim edilir. Diğer numunelere ait raporlar ise posta yoluyla adreslerine gönderilir. Özel istek numunelerine ait talep edildiğinde karşı ödemeli olarak kargo ile de gönderilmektedir.

''