Mikotoksin Laboratuvarı

Gıda ve yemlerde oluşan mikotoksinler, bugün dünyada gıda üreticisi olan bölgelerin büyük bölümünde, gıda güvenliği için önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Mikotoksinler gıdalarda ve yemlerde sıklıkla rastlanan; insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde yan etkilere, ekonomik kayıplara neden olan küflerin (özellikle Aspergillus, Penicillium, ve Fusarium) bırakmış olduğu metobolitlerdir.

İnsan ve hayvan sağlığı üzerinde güçlü ve çeşitli toksik etkiler oluşturmaktadırlar. Bazı mikotoksinler kanserojendir, bazıları ise organlarda geri dönüşümü olmayan hasarlara sebep olmaktadır. Düşük seviyede bulunmaları bile karaciğerde depo edildikleri için tehlikelidir.

Mikotoksinlerin kimyasal yapıları incelendiğinde çoğunun aromatik yapıda olduğu, daha az bir kısmının da alifatik bileşiklerden oluştuğu görülür. Genellikle yüksek sıcaklıklara dirençlidirler, mikotoksin çeşitlerine, sıcaklık derecelerine ve uygulama sürelerine göre farklı stabilite gösterirler. Mikotoksinleri üreten mantarlar, rüzgar ve hava akımlarıyla taşınarak her yerde bulunabilirler. Kontaminasyon düzeyi; iklim koşullarına, ürünün cinsine ve coğrafi konumuna bağlı olarak mevsimden mevsime, yıldan yıla farklılık gösterebilir.

Fındık, antep fıstığı, badem; arpa, mısır, buğday, pirinç gibi hububatlar; kuru meyveler (kuru incir, kuru üzüm); baharatlar; süt ve süt ürünleri; kahve çeşitleri ve yemlerdeki mikotoksin oluşumunun önlenmesi, gıda ve yemlerdeki varlığının tespit edilmesi Türkiye ekonomisi açısından önem taşımaktadır.

Laboratuarımızda gıda ve yemlerdeki Aflatoksin, Aflatoksin M1, Deoksinivalenol, Okratoksin A, Zearalenon, Fumonisin analizleri, uluslararası metotlara göre yapılmaktadır. Tüm tohumlular ve bunlardan yapılmış tüm ürünlerde Aflatoksin B ve Toplam Aflatoksin (B+ B+ G+ G) Tayini; Tahıllar, Tahıl İçeren Gıdalar ve Yemlerde Deoksinivalenol (DON) Tayini Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir.

Laboratuarımızda bulunan cihazlar:

Laboratuarımızda 2 adet HPLC, 2 adet analitik terazi, ultra saf su cihazı, ultrasonik su banyosu, öğütücü, çok sayıda çelik blendır ve çeşitli laboratuvar malzemeleri mevcuttur.

 

ÇalışanlarÜnvan
Mehmet ÜNLÜJeofizik Mühendisi(Birim Sorumlusu)
Zeynep DEĞİRMEN
Kimyager
Yücel ERDOĞAN
​Ziraat Mühendisi
​Ali BALCI
Laborant
''