Katkı ve Mineral Laboratuvarı

Çalışma Konularımız

Kurumumuz bünyesinde yer alan Katkı ve Mineral Laborauvarımızda Gıda ve Yem maddeleri ile Katkı ve Aroma Maddelerinde mineral analizleri, koruyucu analizleri, katkı analizleri, suda çözünen boya analizleri ve saflık analizleri yapılmaktadır.

Analizler

  - Mineral Analizleri: Laboratuvarımızda Alüminyum (Al), Arsenik (As), Bakır (Cu), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Potasyum (K) ve Sodyum (Na) analizleri yapılmaktadır.
    Ayrıca laboratuvarımız Kadmiyum (Cd) ve Kurşun (Pb) minerallerinde Gıda Aroma Maddeleri için A.O.A.C. 999.10 metodu ile akredite olmuştur.

  - Koruyucu Analizleri: Laboratuvarımızda HPLC cihazı ile Sorbik Asit (E-200), Potasyum Sorbat (E-202), Benzoik Asit (E-210) ve Sodyum Benzoat (E-211) analizleri yapılmaktadır.

  - Katkı Analizleri: Laboratuvarımızda Kükürt Dioksit (SO2), Nitrat (NO3), Nitrit (NO2), Toplam Fosfor Tayini ve Benzol Peroksit analizleri yapılmaktadır.

  - Suda Çözünen Boya Analizleri: Laboratuvarımızda HPLC cihazı ile Tartarizin (E-102), Kinolin Yellow (E-104), Sunset Yellow (E-110), Carmosin Yellow (E-122), Ponceau 4 R (E-124), Allura Red (E-129), Patent Blue V (E-131), İndigo Carmin (E-132), Brillant Blue (E-133) analizleri yapılmaktadır.

  - Saflık Analizleri: Laboratuvarımızda Acesulfame K (E-950), Asetik Asit (E-260), Askorbik Asit (Vit. C) (E-260), Aspartam (E-951), Benzoik Asit (E-210), Choline Chloride (E-210), Hidrojen Peroksit, Kalsiyum İyodat, Kalsiyum Sitrat (E-333), Laktik Asit (E-270), Malik Asit (E-296), Methionin (DL), Monosodyum Glutamat (E-621), Nikotinamid (Niasinamid) (Vit. B3), Ortofosforik Asit (E-338), Potasyum Bitartarat (E-336), Potasyum Hidroksit (E-525), Potasyum Sorbat (E-202), Propionik Asit (E-280), Pyridoxine Hydrochloride (Vit. B6 Klorit), Sitrik Asit (E-330), Sodyum Ascorbat (E-301), Sodyum Benzoat (E-211), Sodyum Diasetat (E-262), Sodyum Erytorbat (E-316), Sodyum Hidroksit (E-524), Sodyum Laktat (E-325), Sodyum Metitat, Sodyum Nitrit (E-250), Sodyum Sitrat (E-331), Sorbik Asit (E-200), Tartarik Asit (E-334) ürünlerinde saflık analizleri yapılmaktadır.

 

ÇalışanlarÜnvan
Ömer GÜNDOĞDUKimyager (Birim Sorumlusu)
Kübra TURGUT ŞAHİNER
Gıda Mühendisi
Murat YILGINGıda Mühendisi
Dr.​ Muhammet KUŞCUKimyager​
​Erkan YALÇINKAYA
​Biyolog
​Hülya ASLAN
​Tekniker
''