Görevleri

Günümüz global dünyasında mesafelerin önemi gittikçe etkisini kaybetmektedir; daha da kaybedecektir. Bu gün,  dünyanın bir ucundan diğer ucuna her türlü ürünün sevkiyatı kolaylıkla yapılabilmektedir. Konumuz olan gıda ürünlerinde de durum aynıdır. Gerek ülkemizden dünyanın herhangi bir yerine, gerekse dünyanın herhangi bir yerinden ülkemize çeşitli gıda ürünlerinin ticareti yapılmaktadır. Bu noktada, ticareti yapılan ürünlerin kalite özelliklerini belirten analiz raporlarının güvenilirliği daha da önem kazanmaktadır.

Laboratuvarlarca verilen hizmetin önceden belirlenmiş teknik kriterlere uygunluğunun kanıtlanması noktasında laboratuvar akreditasyonu tabiri ortaya çıkmaktadır. Laboratuvar akreditasyonu; yapılan analizlerin güvenilirliği için laboratuvarın teknik yeterliliğinin ulusla­rarası tanınmış ve yetkili bir kuruluş tarafından gerekli kriterlere göre değerlendirilmesi, onaylanması ve devamında denetlenmesi faaliyetidir. Herhangi bir analiz başka bir laboratuvar veya ülkede yapılsa bile belirlen­miş güvenirlik aralıkları içinde aynı sonucun alınması­nı sağlar. Müşterilerin güvenini arttırır, saygınlık ve ticari üstünlük sağlar.

Laboratuarımız da tüm dünyada tanınırlık ve güvenilirlik sağlamak amacıyla 2002 yılından itibaren kalite yönetim faaliyetlerine başlamıştır. Kalite Yönetim Birimi tarafından bu faaliyetler yürütülmektedir. Laboratuarımız Kalite Yönetim Birimi koordinatörlüğünde  "TS EN  ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının  Yeterliliği İçin Genel Şartlar"  standartına uygun bir şekilde çalışmalarını yapmış,  2007 yılından bu yana akredite bir laboratuvar olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.


ÇalışanlarÜnvan
Dr.Özlem İSTANBULLU PAKSOYGıda Mühendisi 
Semra DEMİR
Feridun YILMAZ
​Biyolog
Ziraat Mühendisi
''