İdari ve Mali İşler Şefliği

Personelimizin özlük işlerini , kurum içi ve dışı yazışmaları, arşiv işlerini, ambar ile ilgili iş ve işlemleri,eğitim işlemlerini , staj iş ve işlemlerini,laboratuvar birimlerine ait TSE'lerin takibini ve Eğitim Katılım Sertifikalarının düzenlenmek,Kurumda çalışan Personelin yıllık izin, Sağlık izni, Mazeret izni ve Mesai izin belgelerini düzenleyerek bunlarla ilgili kayıtları tutmakla sorumludur.

 

Çalışanlar

​​Sevim BİLGİN​​(Birim Sorumlusu) İdari ve Mali İşler Şefi
​H.Suzan DEMİRE​L​(Muhasebe Görevlisi) Vet.Sağlık Teknikeri
Serdar ODABAŞI​Tekniker  (Satınalma) 
​​Yeşim YILDIZ​Tekniker
​İsmail ÇOBANVHKİ (​Evrak Kayıt)
​Mustafa DERELİ​Bilgisayar İşletmeni
​Ahmet KARAOSMANOĞLU​Memur
​Harun ÖRÇEN​(Özlük Görevlisi)
​Murat DEMİR
​Memur
​Safiye Esra ŞAHİNOĞLU
​VHKİ
''