Hakkımızda


Laboratuvarımız; bitkisel ve hayvansal kaynaklı her türlü gıda ve yem maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan hammadde ve katkı maddelerinin,  su ve atık suların analizlerini yapmaktadır. Bu analizler; ithalat, ihracat, yurt içi denetim, üretim izni ve özel istek analizleri başlıkları altında yapılmaktadır.


Laboratuvarımız, müşteri memnuniyetini esas alan kalite politikasıyla en doğru ve güvenilir analizleri hedeflemektedir. Müşteri şikayetleri ve görüşleri laboratuvarımız tarafından bir geliştirme ve iyileştirme fırsatı olarak görülmekte ve bu şekilde değerlendirmeye alınmaktadır. Müşterilerimize ait gizli bilgilerin ve ticari sırların korunması laboratuvar yönetimimiz tarafından güvence altına alınmıştır.

Müşterilerimiz tarafından mevcut yaptığımız analizlerin dışında hizmet alanımızda olması şartıyla yeni analiz talepleri olması durumunda   bunları değerlendirmeye alarak karşılanabilirliği müşterilerimize bilgilendirilmektedir.

Eğitimli, yetkin ve dinamik kadrosuyla kurumumuz kalitesini ve analiz çeşitliliğini sürekli arttırarak sektöründe öncü olmayı kendine hedef belirlemiştir.

Tarihçe

Kocaeli İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 07 Kasım 1990 tarih ve 20688 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 11 Eylül 1990 tarih ve 90/9001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 21 Ocak 1991 tarihinde faaliyete geçmek üzere kurulmuştur. 2001 yılında hizmet binası inşaatı tamamlanan Müdürlüğümüz 9 Temmuz 2001 tarihinde laboratuvar hizmeti vermeye başlamıştır.

Organizasyon Birimlerimiz

  - Kalite Yönetim Birimi
  - Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi
  - Fiziksel Analiz Laboratuvar Birimi
  - Kimyasal Analiz Laboratuvar Birimi
  - Katkı ve Mineral Laboratuvar Birimi
  - Kalıntı Laboratuvar Birimi
  - Biyogenetik Laboratuvar Birimi
  - Mikrobiyoloji Laboratuvar Birimi
  - Mikotoksin Laboratuvarı Birimi
  - İdari ve Mali İşler Şefliği
  - Döner Sermaye Saymanlığı

Yasal Hizmet Alanımız

Laboratuvarımızda 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname gereği, gıda, yem ve su ürünleri numunelerinde muayene ve analiz yapmak, 5179 sayılı Gıda Kanunu, 1734 Sayılı Yem Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa göre  her türlü gıda, gıda katkı, yem ve yem katkı, su ürünleri ve tesis kullanım sularında fiziksel, kimyasal, katkı, kalıntı, mineral, toksin ve mikrobiyolojik analizler   yapılmaktadır. 29.12.2011 tarihli Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik" kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

''