Kalıntı Laboratuvarı

Müdürlüğümüzün Kalıntı Analiz Laboratuvarı Birimi’nde zirai ilaç kalıntısı (pestisit) analizi yapılmaktadır.

Tarımsal üretimde, bitkilere zarar veren pek çok hastalık etmeni ve zararlı vardır. Bu zararlılardan korunmak ve tarımsal verimi arttırmak amacıyla kimyasal mücadele yapılmakta yani zirai ilaç kullanılmaktadır. Pestisit adı verilen bu maddeler zararlıları ve hastalık etmenlerini yok eder. Ancak bu ilaçlar belirtilen miktarlardan fazla  ya da hasat dönemine yakın ve hasat sırasında kullanıldığında üründe kalır. Bu gıdaların tüketilmesi halinde, zamanla insanların vücudunda birikerek kansere yol açmaktadır. Bu nedenle pestisit analizi çok önemlidir.

Dünya çevre örgütü halâ dünyada kullanılan :

  - Yabancı ot ilaçlarının (Herbisit) %60
  - Mantar öldürücü ilaçların (Fungusit) %90
  - Böcek öldürücü ilaçların (İnsektisit) %30’unun kanser yapıcı madde içerdiğini bildirmiştir.

Bitkisel ürünlerde bir tarım ilacının bulunabileceği en yüksek miktar “maksimum kalıntı düzeyi” (Maximum Residue Limit, MRL) belirlenmiştir. Maksimum kalıntı düzeyinin altındaki miktarlarda insanlar tarafından alındığında o tarım ilacının insan sağlığı açısından zararsız olduğu varsayılmaktadır.

Şu an laboratuvarımızda 255 etken maddenin analizi yapılmakta ve bu sayının arttırılması için çalışmalar devam etmektedir.Laboratuvarımız klorlu pestisitler grubunda 2008 yılında Türkak tarafından akredite edilmiştir.

Kalıntı Laboratuvarımızda pestisit analizleri, GC-MSMS ve LC-MSMS gibi ileri teknoloji cihazlar ve uluslararası metotlar kullanılarak yapılmaktadır.


 ​

ÇalışanlarÜnvan
Necati YILDIZKimyager (Birim Sorumlusu)
Feridun YILMAZ
Ziraat Mühendisi
Fatma DURANKimya Yüksek Mühendisi
​Gamze ERDOĞAN
Gıda Mühendisi
​Güldeniz YAZICI
​Kimyager
''