Etik Davranış Kuralları

FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

1- Hak ve hukuka uyum esastır.
2- Ayrımcılık (Cinsiyet, Dil, Din, Irk, Mezhep vb.) yapılmaz.
3- Özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur.
4- Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik gözetilir.
5- İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.
6- Hesap verebilirlik, hesap sorabilirliğin ön koşuludur.

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

7- Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar.
8- Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.
9- Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.
10- Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.
11- Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir.
12- Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.
13- Başarılı çalışmalar takdir edilir.
14- Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.
15- Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.


ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

16- Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.
17- Personel görevlerini yerine getirirken gizlilik, tarafsızlık, güvenilirlik ve dürüstlük ilkelerine sadık kalır.
18- Personel çalışmalarını TS EN ISO/IEC 17025 Kalite Standartları çerçevesinde yürütür.
19- Mesai kavramına azami özen gösterilir.
20- Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.
21- Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.
22- Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.
23- Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.
24- Çalışanlar hiyerarşik kademeleri izleyerek gerektiğinde en üst kademe ile iletişim kurabilirler.
25- Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.
26- Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.
27- Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.
28- Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.
29- Personele kurum için değerli ve önemli olduğu hissettirilir.
30- Personel sunulan imkânlardan adil bir şekilde yararlandırılır.

''