GDO/Bio Güvenlik Analiz Laboratuvarı

GDO Bio Güvenlik Analiz Laboratuvarı

GDO ( Genetiği Değiştirilmiş Organizma)

      Laboratuvarımız 27/07/2011 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan çalışma izni ile Bitkisel Kökenli Gıda ve Yemlerde GDO (35-S / NOS / FMV / BAR bölgeleri) Tarama (var/ yok) Analizlerine Real Time PCR yöntemi ile başlamıştır. GDO Tanımlama ve Miktar Tayini Analizinin hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

      Modern biyoteknolojik yöntemler kullanılarak elde edilmiş, yeni bir genetik materyal kombinasyonuna sahip olan herhangi bir canlı organizmaya genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) adı verilir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki Genetiği Değiştirilmiş bitkilerin tarım alanlarındaki üretimi 1996 yılında başladıktan sonra her yıl artarak büyümektedir. Genetiği Değiştirilmiş bitki tarımı 2010 yılı verilerine göre 29 ülkede 148 milyon hektar alandır. ABD en fazla (dünyadaki toplam alanın yarısı kadar) Genetiği Değiştirilmiş bitki tarımı yapılan ülkedir. Bu ülkeyi Brezilya, Arjantin ve Hindistan takip etmektedir.

Tablo: Yıllara göre ülkelerdeki GDO ekim alanları


 

 

Tablo: GDO'lu Bitkilerin Ülkelere Göre Ekim Alanları

Sıra     Ülke    Ekim Alanı (Milyonhektare) GDO'lu Bitkiler​


 

(Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2010 Clive James )

                               TRANSGENİK BİTKİ GELİŞTİRME AMAÇLARI:

     Zararlılara Karşı Dayanaklılık: Genetik modifikasyon teknikleriyle böceklere karşı toksik etkili proteinleri kodlayan genler, değişik kaynaklardan izole edilerek bitkilere aktarılmaktadır.

      Hastalıklara Karşı Dayanaklılık: Bu amaçla yapılan uygulamalar;

     1) Normalde bitkide bulunmayan ve hastalık etmenlerine karşı toksik etki yapan proteinleri kodlayan genlerin bitkiye aktarılması,

      2)Normalde bitkide bulunan ve patojen saldırısı sırasında uyarılan savunma genlerinin bitkiye aktarılarak daha fazla üretimlerinin sağlanması,

     3)Özellikle fitoaleksin sentezi aşamasında gerekli olan enzimlerin üretiminden sorumlu olan genlerin bitkiye kazandırılması,

      4)Hastalık etmeninin salgıladığı ürünleri yok edici proteinleri kodlayan genlerin bitkiye aktarılmasıdır.

      Herbisitlere Karşı Dayanıklılık: Genetiği Değiştirilmiş bitkilerin filizlenme döneminden çiçeklenme dönemi sonuna kadar herbisitlerle muamelesi mümkün olabilmektedir. Bu Dönemde direnci arttırmak Strese Karşı Dayanıklılık: Genetik modifikasyonla bitkilere sıcaklık, soğuk, su eksikliği, yüksek tuzluluk veya ağır metallere karşı yüksek tolerans kazandırılmasıyla bunların uygun olmayan koşullarda yetiştirilmesi sağlanır. Bitkilere Gen Transferiyle Sağlanan Diğer Faydalar: Genellikle kolza, domates ve mısır gibi bitkilerde erkek kısırlık geninin, özel bir gene bağlanması ve bu genin hibrit döle aktarılması ile % 100 steril döl elde edilmektedir. Bitkilere azot üzerine etkili glutamat dehidrogenaz enzimini kodlayan gen aktarımı yapıldığından bitkinin azot alımı artmakta ve fazla gübre kullanımı engellenmektedir. Bu gen buğdaya aktarıldığında biyokütle üretimi, büyüme hızı ve dane ağırlığı artmaktadır. Bitkilerin karbonhidrat metabolizması değiştirilerek, nişastanın gıda ve kimya sanayinde kullanımı arttırılmakta; gıda ve eczacılık sanayinde uçucu maddelerin veya aromatik bileşiklerin stabilize edilmesinde veya istenilmeyen maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılan siklodekstrin patateste üretilmekte; ß-karotin üreten ve demir bağlaması düşük olan çeltik (Golden Rice) üretilmekte ve bitkilerde lisin sentezinin arttırılabilmektedir. Domates de etilen üretimi azaltılarak olgunlaşma süresi arttırılmaktadır. Tahıllar ve sebzelerde mineral maddelerin alımını engelleyen fitat oranı, fitaz enzim geninin aktırılmasıyla azaltılabilmektedir.

     Patates ve domateste toksik etkili olan glikoalkaloidlerin sentezinde önemli olan UDP Glukoz -Glucosiltransferazİn etkisi gen aktarımı ile durdurulabilmiştir

      Çeltikte alerjik etki yapan protein oranı, antisens RNA teknolojisi sayesinde azaltılabilir.

     Yapıştırıcı ya da folya yapımında kullanılan modifiye nişasta, kâğıt üretiminde kullanılan selüloz, jel ve kabartıcı olarak kullanılan pektinlerin endüstriyel anlamda elde edilmesinde gen teknolojisinden yararlanılmaktadır. Ayrıca bitkilerde biyoplastik üretimide bu yolla sağlanmaktadır.

     Yüksek maliyetli ve eksik donanım nedeniyle donanımı kısıtlı olan Hepatit B aşısı, Hepatit B yüzey antijeni üreten transgenik tütün ve patates ile geliştirilmiştir. Benzer çalışmalar kızamık, çocuk felci, difteri, kuduz ve viral hastalıkların aşlarında da devam etmektedir. Kistik fibrosis ve karaciğer hastalıklarında kullanılan bir protein çeltikte ve Gaucher hastalığında kullanılan ve çok pahalı bir ilaç olan glukoserebrosidaz ise tütün bitkisinde üretilebilmiştir. Süs bitkilerine yeni pigment genleri aktarılarak veya mevcut pigment genleri antisens RN​A tekniği ile engellenerek çok değişik renklerde süs bitkileri elde edilebilmektedir. Patlayıcı maddeler ile kirlenmiş topraklardan TNT'yi temizleyen transgenik tütün; iyonize cıvayı daha az tehlikeli olan metallik cıvaya dönüştürebilen manolya; renk değişimi sayesinde mayın temizliğinde kullanılan bitki örnek olarak verilebilir.

 

MERSİN GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
GDO ANALİZ LABORATUVARI 2018 ANALİZ YILI FİYAT LİSTESİ
SIRA
NO
ANALİZ ADIANALİZ ÜCRETİANALİZ
SÜRESİ
AÇIKLAMA
ANALİZ FİYATIAKREDİTE
FARKI
AKREDİTE
TOPLAM
FİYATI
1GDO Tarama (Gıda ve Yem)
Real Time PCR
[Düzenleyici elementler (p35S, tNOS, pFMV, bar, v.b.) ve olası GD-Bitki Türü Tarama (Soya (lectin), Mısır (Zein), Pirinç sucrose phosphate synthase (SPS) Geni, Buğday acetyl-coenzyme A carboxylase Geni   v.b.)] v.b.)
21002102310  
2GDO Tarama (Tohum)
Real Time PCR
[Düzenleyici elementler (p35S, tNOS, pFMV, bar, v.b.)]
12001201320  
3GDO Tip Belirleme
Real Time PCR
[Her bir GDO tip/çeşit/tür için (260-05 (G94-1, G94-19, G168) Soya geni, BT10 Mısır geni … v.b. )]
45045495 3 tip pamuk 5 tip soya akredileli
 1 tip mısır akredidesiz


​ ​ ​PERSONEL DURUMU
Sıra NoUnvan/KadroSayı
1Mühendis1
2Veteriner Hekim1
​3​Laborant​1


''