Mikotoksin Laboratuvarı

​Mikotoksin Laboratuvarı​

NUMUNE KABUL KRİTERLERİ VE HOMOJENİZASYONU
        Mikotoksinlerin; gıda ve yemlerde düzensiz dağıldığı (homojen olmadığı) bilinmelidir. Partide mikotoksin bulaşmasının olduğu noktaları belirleyebilmek önemlidir. Bundan dolayı, parti büyüklüğüne ve ürün gruplarına bağlı olarak partiyi(yığını) temsil edebilecek bir numune elde edebilmek için, yığının farklı noktalarından fazla sayıda küçük numunelerin alınması gerekmektedir. Yığını temsil etmeyen numuneden alınacak analiz sonucuna dayanarak, sonraki aşamalarda nasıl bir yol izleneceği hakkında emin bir karar verilemeyeceğinden, bu durum resmi ve gayri resmi (özel istek) numune farkı gözetmeksizin geçerlidir. Laboratuarın analiz sonucunun doğru ve tekrarlanabilir olabilmesi için paçal numunenin homojenize edilmesi gerekmektedir. Homojenizasyon partikül büyüklüğünü küçülterek kontamine partiküllerin parçalanmış numune içerisinde düzgün dağılmasını sağlayan bir prensiptir. Yani homojenizasyon ile çok küçük partikül büyüklüğü ve numune hazırlama ile ilgili değişkenliğin sıfıra yaklaştığı ifade edilmektedir. Bu açıklamalar ışığında partiyi (yığını) temsil edebilecek miktarda ve sayıda alınan küçük numunelerin birleştirilmesiyle elde edilen paçal numune (numunenin tamamı), öğütülür ve iyice karıştırılarak homojenize edilir. Şahit numune öğütülerek ve iyice karıştırılarak homojenize edilmiş paçal numuneden ayrılmalıdır. Yani analize gönderilen numune ile şahit numune aynı homojen özelliğini taşımalıdır. 
       Numunelerin alınması, numune miktarı, paçal numunenin nasıl oluşturulduğu ve homojenizasyon, şahit numune ile ilgili referans olarak “Gıda maddelerinde mikotoksinlerin seviyesinin resmi kontrolü için numune alma, numune hazırlama ve analiz metodu kriterleri tebliği” Tebliği No:2011-32 alınmaktadır.

 
 
MİKOTOKSİNLER
• Mikotoksinler bazı küfler tarafından üretilen toksik maddelerdir. Mikotoksinler birçok küf tarafından özelliklede Aspergillus, Penicillium ve Fusarium tarafından üretilmektedir. 
• Mikotoksinler tarımsal ürünlerde, üretim sürecinde ve depolamada küfler tarafından üretilen doğal toksinlerdir. 
• Mikotoksinler özellikle yüksek sıcaklık ve nemli iklime sahip bölgeler başta olmak üzere tüm dünyada birçok gıdada bulunurlar. 
• Mikotoksin sınıfında bulunan bulaşanlar, Aflatoksinler, Okratoksin A, Fusarium toksinleri ve Patulin’dir. 
• Mikotoksinler tarımsal üretimi, ürün kalitesini, insan sağlığını olumsuz etkilerken, genotoksik ve kanserojen etkisinden dolayı geleceğimizi de olumsuz etkilemektedir. 
AFLATOKSİNLER
• Aflatoksinler sıcak ve nemli koşullarda gelişen Aspergillus flavus ve A. Parasiticus küf türleri tarafından üretilen toksik metobolitlerdir. 
• Aflatoksinler yerfıstığı ve fındık, antepfıstığı gibi diğer yenilebilir kabuklu yemişlerde ve ürünlerinde, kuru meyvelerde, baharatlarda ve tahıllarda bulunmaktadır. 
• Süt ve süt ürünleri de kontamine hayvan yemi kullanımı sonucu aflatoksin içerebilir. 
• Aflatoksinlerin birkaç çeşidi bulunmaktadır. Bunların içinde en fazla toksik etkisi olan Aflatoksin B1’dir. Laboratuar hayvanlarında potansiyel kanserojendir ve insanda genotoksik ve kanserojen etkisi olduğuna dair bulgular mevcuttur. 
OKRATOKSİN A
• Okratosin A sıcak ve nemli koşullarda gelişen küf türleri ve daha düşük sıcaklık ve nemi seven diğer küfler tarafından üretilir. 
• Okratoksin A özellikle tahıllar ve tahıl ürünleri ile kuru üzümler başta olmak üzere birçok gıda ürününde bulunur. Diğer ürünler arasında kahve ve kahve ürünleri, şarap, üzüm suyu, kakao ve kakao ürünleri ve baharatlar bulunmaktadır. Bunların yanında Okratoksin A içeren yemle beslenmiş geviş getirmeyen hayvanlardan elde edilen ürünlerde de tespit edilmiştir. 
• Okratoksin A’nın insanlarda böbrek hasarına sebep olduğu belirlenmiştir. 
FUSARİUM TOKSİNLERİ
• Fusarium küfleri, Fusarium toksinleri olarak bilinen farklı toksinler üretirler. 
• Fusarium toksinleri arasında Deoksinivalenol (DON), T-2 HT-2 toksinleri, Fumonisinler ve Zearalenone bulunmaktadır. 
• Fusarium toksinleri genellikle Avrupa, Asya ve Amerika gibi ılıman iklimlerde yetişen tahıllarda bulunmaktadır. 
PATULİN
• Patulin kontaminasyonu başlıca elmalı ürünlerde olmak üzere diğer küflü meyve, tahıl ve gıdalarda oluşmaktadır. 
*Kaynak:Offcial EU Mycotoxins Legislation Sampling Guidance- UK Food Standarts Agency, Temmuz 2007 

​GIDA VE YEMLERDE YAPILAN MİKOTOKSİN ANALİZLERİ

• Aflatoksin B1, B2, G1, G2 ve Toplam Aflatoksin 
• Aflatoksin M1 
• Okratoksin A 
• Zearalenon 
• Deoksinivalenol (Vomitoksin) 
• Patulin
MERSİN GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
MİKOTOKSİN ANALİZ LABORATUVARI 2018 ANALİZ YILI FİYAT LİSTESİ
SIRA
NO
ANALİZ ADIANALİZ ÜCRETİANALİZ
SÜRESİ
AÇIKLAMA
ANALİZ FİYATIAKREDİTE
FARKI
AKREDİTE
TOPLAM
FİYATI
1Aflatoksin B1 ve  Toplam
(B1+B2+G1+G2)
24724,7271,71-3 GÜNKırmızı Biber, Pul biber ve çekirdeği.
Yem analizlerinde P1, P2, P3, P4 İSTENİRSE HER BİRİ İÇİN BİR RUTUBET (46 TL) İSTENİR
2Aflatoksin M132132,1353,11-3 GÜNSüt ve Süt Tozu
3(A) Aflatoksin (B1 ve  Toplam
(B1+B2+G1+G2))
24724,7271,71-3 GÜNSert Kabuklu Meyv.,Yer fıst.
4(B) Aflatoksin (B1 ve  Toplam
(B1+B2+G1+G2))
24724,7271,71-3 GÜNSert Kabuklu Meyv.,Yer fıst.
5Zeralenone32032352,01-3 GÜNTahıl veTahıl Ürünleri
Yem analizlerinde P1, P2, P3, P4 İSTENİRSE HER BİRİ İÇİN BİR RUTUBET (46 TL) İSTENİR
6Deoksilivalenol (Vomitoksin)32132,1353,11-3 GÜNTahıl ve Tahıl Ürünleri
Yem analizlerinde P1, P2, P3, P4 İSTENİRSE HER BİRİ İÇİN BİR RUTUBET (46 TL) İSTENİR
7Okratoksin A31031341,01-3 GÜNTahıl ve Tahıl Ürünleri, Kurutulmuş Meyve Ve Sebzeler, Yeşil Kahve Kuru Üzüm.
Yem analizlerinde P1, P2, P3, P4 İSTENİRSE HER BİRİ İÇİN BİR RUTUBET (46 TL) İSTENİR
8Patulin24724,7271,71-3 GÜNYem analizlerinde P1, P2, P3, P4
 İSTENİRSE HER BİRİ İÇİN BİR RUTUBET (46 TL) İSTENİR


BİRİMDEKİ MEVCUT CİHAZLAR:
• Birimde 3 adet Agilent 1100 HPLC cihazı bulunmaktadır. ​​ ​ ​PERSONEL DURUMU
Sıra NoUnvan/KadroSayı
1Mühendis3
2Veteriner Hekim2


''