Numune Kabul ve Rapor Düzenleme

Tarım ve Orman  Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü'ne elden getirilen, posta ve kargo ile gönderilen, resmi / tüzel kişiler tarafından ulaştırılan numunelerin kabulü, analiz ücretlerinin tahsili, numunelerin kodlanması, talep edilen analizlere göre ilgili laboratuvar birimlerine gönderilmesi, numunelerin usulüne uygun olarak taşınması, muhafazası, iadesi ve imhası, rapor düzenlenmesi ile ilgili işlemler bu bölümde yapılmaktadır.

  İl Müdürlüğünce yöntemine uygun alınarak laboratuvarımıza gelen gıda, yem ve bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler ile yarı mamul gıda maddeleri ve yan ürünleri, su ve su ürünleri numuneleri Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi tarafından kontrol edilerek  kabulü yapılır.

Gelen numuneler aşağıdaki şartları taşımalıdır.

• İhracat ve denetim aşamasında alınan su ve su ürünleri, Su Ürünleri Kalite Kontrol El Kitabına göre alınarak "Numune Gönderme ve Teslim Fişi" ile birlikte mühürlü olarak gönderilmelidir. Numune alma etiketinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından verilen numune kodunun yazılı olması gerekmektedir.

• Resmi denetim numuneleri Yurtiçi Gıda Kontrol Talimatı'na uygun şekilde numune etiketi ve numune alma tutanağı ile birlikte mühürlü olarak gönderilmelidir.

• Numune mümkün olan en kısa sürede orijinal özelliklerini kaybetmeyecek şekilde resmi kurye, kargo veya PTT aracılığı ile gönderilmelidir.

• Özel istek numuneler posta, kargo veya şahıslar tarafından teslim edilebilir.

• Numunenin resmi yazısında hangi analizlerin yapılacağı açıkça belirtilmelidir.

Özel İstek Numuneler:

• Özel istek numuneler, numuneyi tanımlayan, istenilen analizlerin bulunduğu kurum/kuruluş veya kişilere ait antetli veya antetsiz bir dilekçe yeterlidir.

• Numune miktarı istenilen tüm analizlere yetecek ve partiyi temsil edecek şekilde olmalıdır. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne, Yem Numunesi Alma Yönetmeliği'ne ve su ürünleri analizleri için Su Ürünleri Kalite Kontrol El Kitabı'na göre analizlere yetecek miktarda ve usulüne uygun olarak alınan numuneler Numune Kabul Ünitesi tarafından kabul edilir.

• Numuneler orijinal veya analiz için uygun (mikrobiyoloji için steril) ambalajda laboratuvara intikal etmelidir.

• İl Müdürlüğü denetçileri tarafından denetim amacıyla alınan gıda, su ürünleri ve yem bayilerinden alınan numunelerden ücret alınmaz. Bunun dışında her türlü İhracat, İthalat, yem fabrikaları denetimi sonucu alınan yem numuneleri, şahit numuneler  ve Özel İstek numuneleri ücretli olup analiz ücretlerinin peşin ödenmesi gerekmektedir.

• İl Müdürlüğü aracılığıyla gelen numunelerin analiz sonrası kalan kısmı firma tarafından istenmesi durumunda, numuneyi tanımlayan üst yazıda Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından belirtilmelidir. Bu durumda analiz sonuçları uygun olan numunelerin kalan kısmı tutanak karşılığında firmaya iade edilir. Analiz sonucu olumsuz çıkan, dondurulmuş, işlenmiş ürünler ve tamamı analizde kullanılan numunelerin iadesi söz konusu değildir.

• Özel İstek numunelerinde ilgili firma veya kişilerin isteğine göre analiz sonucunda değerlendirme (Türk Gıda Kodeksi - Ürün Tebliğleri, yoksa Mecburi Türk Standartları, Gıda Maddeleri Tüzüğü veya İhtiyari Türk Standardı'na göre) yapılabilir.


MERSİN GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
2017 ANALİZ YILI FİYAT LİSTESİ
SIRA
NO
ANALİZ ADIANALİZ ÜCRETİ ​ ​
ANALİZ
SÜRESİ
AÇIKLAMA
ANALİZ FİYATI
AKREDİTE
FARKI
AKREDİTE
TOPLAM
FİYATI
1%10' luk HCL'de Çözünmeyen Kül Tayini99    
2%10'luk HCI de Çözünmeyen Kül99    
3(A) Aflatoksin (B1 ve  Toplam (B1+B2+G1+G2))21521,5236,51-3 GÜNSert Kabuklu Meyveler, Yer fıstığı
4(B) Aflatoksin (B1 ve  Toplam (B1+B2+G1+G2))21521,5236,51-3 GÜNSert Kabuklu Meyveler, Yer fıstığı
51000 Tane Ağırlığı30  1 Gün 
6Acesulfam-K (+Aspartam+Sakkarin)(HPLC)165  1 - 3 GÜNTüm Gıdalarda
7Aerobik Bakteri Sayısı(AKS) 707772 GÜN385 (5' li Analiz fiyatı)
8Aflatoksin B1 ve  Toplam (B1+B2+G1+G2)21521,5236,51-3 GÜNKırmızı Biber, Pul biber ve çekirdeği.
Yem analizlerinde p1, p2, p3, p4 istenirse her biri için bir rutubet (40 tl) istenir.
9Aflatoksin M1280283081-3 GÜNSüt ve Süt Tozu
10Ağırlık Kontrolü(Brüt ve Net Ağırlık Gramaj)30  1 Gün 
11Anaerobik Bakteri Aranması
(Her Sıcaklıkta)
70  2 GÜN350 (5' li Analiz fiyatı)
12Arsenik Tayini (As)180181981 GÜNTüm Gıdalarda Akredite
1. Artı her bir element için 44 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (44 TL.)  alınacak.
13Asetil Metil Karbinol Testi39  1Sirke
14Asit Değeri Tayini39    
15Asit Sayısı Tayini39    
16Asitlik Tayini39  1 
17Askorbik Asit (C Vitamini)275  1-3 GÜNMeyve Suyu ve Nektarı
18Aspartam (+Acesulfam-K+Sakkarin)(HPLC)165  1 - 3 GÜNTüm Gıdalarda
19Az Gelişmiş Cılız Tane39  1 Gün 
20Azo Rubin (Karmosin)-E122165  1 - 3 GÜNŞekerleme ve Lokum vb.
21Bacillius cereus80  24 saat400 (5' li Analiz fiyatı)
22Bağıl Yoğunluk39  1 Gün 
23Bakır Tayini (Cu)180  1 GÜN1.Artı her bir element için 40 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (40 TL.)  alınacak.
24Benzoik Asit (HPLC)165  1 - 3 GÜNTüm Gıdalarda
25Beyaz Tane39  1 Gün 
26Bitkisel Yağ Aranması225   Süt ve Süt Ürünleri
27Boş Tane 39  1 Gün 
28Boya Aranması (Kalitatif)80  1 - 3 GÜN 
29Boylama 39  1 Gün 
30Bozuk Tane 39  1 Gün 
31Böcek Aranması 39  1 Gün 
32Böcek Yeniği, Ölü Böcek ve Diğer Parazitler 39  1 Gün 
33Brillant Blue-E133165  1 - 3 GÜNŞekerleme ve Lokum vb.
34BRİX Refraktometrik Kuru Madde Tayini (Salçada yapılmıyor)303331 GünMeyve ve Sebze, Suları, Püre, Nektar
35Bulanıklık Tayini 30  1 Gün 
36Bulgurda Beyaz Tane39  1 Gün 
37Bulgurda Kızıl Tane39  1 Gün 
38Buruşuk Tane39  1 Gün 
39Camsı Tane Oranı (Züccaciyet)39  1 Gün 
40Civa Tayini (Hg)180181981 GÜNTüm Gıdalarda Akredite
1. Artı her bir element için 44 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (44 TL.)  alınacak.
41Clostridium Spp Tayini 100  18-24 saat500 (5' li Analiz fiyatı)
42Çayda Okside Olmamış Parça30  1 Gün 
43Çinko Tayini (Zn)180  1 GÜN1.Artı her bir element için 40 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (40 TL.)  alınacak.
44Çözünebilme Oranı 30  1 Gün 
45Çürük Çekirdek39  1 Gün 
46Demir Tayini (Fe)180  1 GÜN1.Artı her bir element için 40 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (40 TL.)  alınacak.
47Deoksilivalenol (Vomitoksin)280283081-3 GÜNTahıl ve Tahıl Ürünleri
Yem analizlerinde p1, p2, p3, p4 istenirse her biri için bir rutubet (40 tl) istenir.
48Diğer Çeşitlerden Taneler (Hububat, Baklagil)39  1 Gün 
49Distile Alkollü İçeceklerde Toplam Uçucu Madde160161761Distile alkollü içki
50Distile Alkollü İçeceklerde Yüksek Alkoller160161761Distile alkollü içki
51Dithiokarbamatlı Pestisitler330  1-3 GÜNYaş meyveSebzeler
52Duyusal-Organoleptik Analizler58  1 Gün 
53Düşme Sayısı 57  1 Gün 
54E.coli (EMS)110  2-8 Gün550 (5' li Analiz fiyatı)
55E.coli (katı besiyeri)7077718-24 saat385 (5' li Analiz fiyatı)
56E.coli O 157 H:7135  42-48 saat675 (5' li Analiz fiyatı)
57E.coli O 157 H:7 (vidas)180  25 saat900 (5' li Analiz fiyatı)
58E.coli-Koliform (EMS)115  2-7 Gün575 (5' li Analiz fiyatı)
59Ekstre Edilmiş Yağda Asitlik Tayini (yağ+asitlik)111  2Akredite olmayanlar
60Ekstre Edilmiş Yağda Asitlik Tayini (yağ+asitlik)118,2  2Akredite olanlar
61Ekstre Edilmiş Yağda Asitlik Tayini (yağ+asitlik)118,2  2Süt ve süt ürünleri
62Ekstre Edilmiş Yağda Peroksit Sayısı Asitliği(yağ+peroksit sayısı)122  2Gıda Maddeleri
63Elek Analizi39  1 Gün 
64Elektriksel İletkenlik30  1 Gün 
65Enterobacteria Sayısı70  20-24 saat350 (5' li Analiz fiyatı)
66Et Tür Tayini (ELİSA) (Her bir tür için)275  1 Gün1375 (5' li Analiz fiyatı)
67Etil Alkol Tayini (GC), + Yüksek Alkoller
Tek Ücret
160161761Distile alkollü içki
68Fekal Koliform (EMS) 115  2-4 Gün575 (5' li Analiz fiyatı)
69Fekal Streptococ (Enterococcus)65  2-3 Gün325 (5' li Analiz fiyatı)
70Fiziksel Kusur39  1 Gün 
71Fruktoz (HPLC)16516,5181,5 Bal ve Beyaz Şeker
(Fruktoz+Glukoz+Maltoz+Laktoz+Sakkaroz tek ücret)
72Gamma-Glutamyl-Beta-Cyanolanin171  1-3 GÜNMercimek
73GDO Tarama (Gıda ve Yem)
Real Time PCR
[Düzenleyici elementler (p35S, tNOS, pFMV, bar, v.b.) ve olası GD-Bitki Türü Tarama (Soya (lectin), Mısır (Zein), Pirinç sucrose phosphate synthase (SPS) Geni, Buğday acetyl-coenzyme A carboxylase Geni   v.b.)] v.b.)
17501751925  
74GDO Tarama (Tohum)
Real Time PCR
[Düzenleyici elementler (p35S, tNOS, pFMV, bar, v.b.)]
10001001100  
75GDO Tip Belirleme
Real Time PCR
[Her bir GDO tip/çeşit/tür için (260-05 (G94-1, G94-19, G168) Soya geni, BT10 Mısır geni … v.b. )]
38538,5423,5 3 tip pamuk 5tip soya
76Genel Özelliklere Uymayan Ceviz İçleri39  1 Gün 
77Glukoz (HPLC)16516,5181,5 Bal ve Beyaz Şeker
(Fruktoz+Glukoz+Maltoz+Laktoz+Sakkaroz tek ücret)
78Hafif Daneler Tayini39  1 Gün 
79Ham Kül Tayini72    
80Ham Yağ Tayini57    
81Hasarlı veya Tebeşirleşmiş Tane39  1 Gün 
82Hektolitre Ağırlığı30  1 Gün 
83HMF (Hidroksi Metil Furfural)165  1Bal,pekmez vb
84İç Özürleri 39  1 Gün 
85İçi Boş Tane39  1 Gün 
86İndigo Karmin-E132165  1 - 3 GÜNŞekerleme ve Lokum vb.
87İnvert Şeker Tayini (HPLC)16516,5181,51Bal ve Beyaz Şeker
88İrilik Tayini39  1 Gün 
89İyot Sayısı (GC) (Yağ değilse+yağ ücreti)66  1Yemeklik Bitkisel Yağlar
90Jelatin Tayini (Kalitatif)46  1Yoğurt
91Kabuğu Soyulmamış Tane39  1 Gün 
92Kabuk Özürleri 39  1 Gün 
93Kadmiyum Tayini (Cd)180181981 GÜNTüm Gıdalarda Akredite
1. Artı her bir element için 44 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (44 TL.)  alınacak.
94Kafein (HPLC)165  1 - 3 GÜNÇay, Kahve, Kahve hülasası,
Alkollü Alkolsüz İçecek
95Kalay Tayini (Sn)180  1 GÜN1.Artı her bir element için 40 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (40 TL.)  alınacak.
96Kalsiyum Tayini (Ca)180  1 GÜN1.Artı her bir element için 40 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (40 TL.)  alınacak.
97Karbonhidrat Analizi
(Protein+Yağ+Kül+Rutubet)

   Alkol İçeren Gıda Maddelerinde ve
Alkollü İçeceklerde Alkol Ücreti Alınır
98Kırık Tane %39  1 Gün 
99Kırılma  İndisi30  1 Gün 
100Kırmızı Çizgili Tane39  1 Gün 
101Kinoline Yellow-E104165  1 - 3 GÜNŞekerleme ve Lokum vb.
102Koliform (Katı Besiyer)7077718-24 saat385 (5' li Analiz fiyatı)
103Krom Tayini (Cr)180  1 GÜN1.Artı her bir element için 40 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (40 TL.)  alınacak.
104Kurşun Tayini (Pb)180181981 GÜNTüm Gıdalarda Akredite
1. Artı her bir element için 44 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (44 TL.)  alınacak.
105Kuru Meyve Ağırlığı Oranı 30  1 Gün 
106Kurutma Kaybı39  1 Gün 
107KÜF70  5 Gün350 (5' li Analiz fiyatı)
108Küf Teşhisi (Kabuklu Ceviz vb.Kabuklularda)39  1 Gün 
109KÜF(Hızlı)115  3 Gün575 (5' li Analiz fiyatı)
110Küflü Çekirdek39  1 Gün 
111Küflü İçler39  1 Gün 
112KÜF-MAYA70  5 Gün350 (5' li Analiz fiyatı)
113Kükürtdioksit    SO2 83  1 - 2 GÜNGıda Mad. Bira, Şarap,Beyaz Şeker (Sakkaroz)
114Kül727,279,22Tahıl ür. Ve baharatlar
115Külde Kalevlik(alkalilik)91    
116Laktoz16516,5181,51Bal ve Beyaz Şeker
(Fruktoz+Glukoz+Maltoz+Laktoz+Sakkaroz tek ücret)
117Listeria Monocytogenes120  96 saat600 (5' li Analiz fiyatı)
118Listeria Monocytogenes (vidas)165  49 saat825 (5' li Analiz fiyatı)
119Listeria spp.120  3-4 Gün600 (5' li Analiz fiyatı)
120Magnezyum Tayini (Mg)180  1 GÜN1.Artı her bir element için 40 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (40 TL.)  alınacak.
121Maltoz16516,5181,51Bal ve Beyaz Şeker
(Fruktoz+Glukoz+Maltoz+Laktoz+Sakkaroz tek ücret)
122Mandık ve Kırmızı Tane39  1 Gün 
123Mangan Tayini (Mn)180  1 GÜN1.Artı her bir element için 40 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (40 TL.)  alınacak.
124MAYA ve KÜF (Bakanlık)70  3 Gün350 (5' li Analiz fiyatı)
125Metabolik Enerji (büyükbaş yem)331    
126Metanol Tayini, Yüksek Alkoller+Toplam
Uçucu Maddelerde Tek cihaz tek ücret
160161761Distile alkollü içki
127Meyve Ağırlığı Oranı Tayini 39  1 Gün 
128Mineral Yağ Aranması39  1Yemeklik Bitkisel Yağ
129Naftalin (GC-MS)350  1-3 GÜN 
130Natamisin165  1 - 2 GÜNYoğurt ,puding ,Ayran. (Peynir Yapılmıyor)(HPLC ile Süt ve Ürünlerinde) (Fermente Süt Ürünleri Tebliği gereği Üst ve İç Yüzey çalışılan peynirlerde fiyat iki katı alınır.)
131Nişasta Miktar Tayini115   Tahıl ürünleri ve Yemler
132Nişasta Tayini (Kantitatif)115    
133Nitrat (HPLC) 16516,5181,51 - 2 GÜNSebze ve Meyveler
134Nitrit (HPLC) 165  1 - 2 GÜNSebze ve Meyveler
135Okratoksin A270272971-3 GÜNTahıl ve Tahıl Ürünleri, Kurutulmuş Meyve Ve Sebzeler, Yeşil Kahve Kuru Üzüm.
Yem analizlerinde p1, p2, p3, p4 istenirse her biri için bir rutubet (40 tl) istenir.
136Okside Olmamış Parça30  1 Gün 
137Organik Madde Tayini57    
138Osmofilik Maya (Şeker vb.)70  5 Gün350 (5' li Analiz fiyatı)
139Özgül Ağırlık Tayini (Piknometre ile)30  1 Gün 
140Panceacu-4R165  1 - 3 GÜNŞekerleme ve Lokum vb.
141Partikül Büyüklüğü (İncelik Tayini)39  1 Gün 
142Patent Blue-E131165  1 - 3 GÜNŞekerleme ve Lokum vb.
143Patulin21502151-3 GÜN 
144Peroksit Sayısı Tayini50  1Yemeklik Bitkisel Yağ
145Pestisit (GC) -  (GC-MS)330333631-3 GÜNYaş meyve Sebzeler
146Pestisit (LC - MSMS)330333631-3 GÜNYaş meyve Sebzeler
147Pestisit(İhraç) (GC)+(GC-MS)+ (LC - MSMS)550556051-3 GÜNYaş meyve Sebzeler
148Pestisit(İthalat) (GC)+(GC-MS)+ (LC - MSMS)550556051-3 GÜNYaş meyve Sebzeler
149PH Tayini28    
150pH Tayini28    
151Polarizasyon Değeri Tayini39   Toz Şeker
152Potasyum İyodat88    
153Potasyum Tayini ( K )180  1 GÜN1.Artı her bir element için 40 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (40 TL.)  alınacak.
154Protein Tayini888,896,8 Kuru Gıdalar ve Hayvan Yemleri
155Protein Tayini888,896,8 Kuru Gıdalar ve Hayvan Yemleri
156Pseudomonas Aeruginos70   350 (5' li Analiz fiyatı)
157Refraktometrik Kuru Madde Tayini BRİX 303331 GünMeyve ve Sebze, Suları, Püre ,Nektar
158Rope Sporu 80  3 Gün400 (5' li Analiz fiyatı)
159Rutubet (Diğer Uçucu Maddeler)30  1 Gün 
160Rutubet Tayini404441 GünTahıl ve Tahıl Ürn.
Pirinç, İrmik, Makarna
161Rutubet Tayini (Kuru madde-su)40    
162Rutubet Tayini (Toluen)57  1 GünBaharatlar
163Sabunlaşma Sayısı Tayini50Yağ değilse + yağ ücreti 1Yemeklik Bitkisel Yağ
164Sabunlaşmayan Madde Tayini79  1Yemeklik Bitkisel Yağ
165Sakkarin (Suni Tatlandırıcı)
(+Acesulfam-K+Aspartam)(HPLC)
165  1 - 3 GÜNTüm Gıdalarda
166Sakkaroz16516,5181,51Bal ve Beyaz Şeker(Fruktoz+Glukoz+Maltoz+Laktoz+Sakkaroz tek ücret)
167Salmonella120  66 saat600 (5' li Analiz fiyatı)
168Salmonella (Hızlı Test)-VIDAS150  39-40 saat750 (5' li Analiz fiyatı)
169Sap ve Dal Parçaları39  1 Gün 
170Selüloz Tayini86  2Gıda Maddeleri
171Selüloz Tayini86    
172Serbest Yağ Asitliği (FFA)39    
173Sert Yapı ve Dönmeli Dane Miktarı Tayini39  1 Gün 
174Sınıf Özellikleri 30  1 Gün 
175Siyah Leke Tayini39  1 Gün 
176Sodyum Klorür Tayini50  1Yemeklik Tuz
177Sodyum Tayini (Na)180  1 GÜN1.Artı her bir element için 40 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (40 TL.)  alınacak.
178Sorbik Asit (HPLC)165  1 - 3 GÜNTüm Gıdalarda
179Staphylococcus Aureus 8088845-48 saat440 (5' li Analiz fiyatı)
180Sterilite Kontrolü (30 °C'de 15 gün İnkübasyon+Kültürel Ekim)(83+77) 160  18 Gün800 (5' li Analiz fiyatı)
181Sterilite Kontrolü 55°C'de 7 gün İnkübasyon+Kültürel Ekim(60+77) 137  10 Gün685 (5' li Analiz fiyatı)
182Sterol Kompozisyonu200  2Bitkisel Yağlar
183Su Aktivitesi39  2 GÜN 
184Su Ekstraktı Tayini46  1Çay
185Suda Çöz. Organik Sent. Boy. Tespiti (Kalitatif)83  1 - 2 GÜNTüm Gıdalarda
186Suda çözünebilme oranı30  1 Gün 
187Suda Çözünen Kül Miktar Tayini72  2Çay
188Sunset Yellow-E110165  1 - 3 GÜNŞekerleme ve Lokum vb.
189Suya Geçen Madde Tayini 30  1 Gün(+ 35TL)Rutubet
190Süzme Ağırlığı 30  1 Gün 
191Tahin Miktarı57  2Helva
192Tane Büyüklüğü39  1 Gün 
193Tane/Kg. Sayısı Tayini 30  1 Gün 
194Tartrazin-E102165  1 - 3 GÜNŞekerleme ve Lokum vb.
195Ticari Sterilite (İnkübasyon 30 °C'de 10 gün + 2 pH)(70+28+28) 1262 ayrı paket alınacakTMAB+2PH13 Gün630 (5' li Analiz fiyatı)
196Ticari Sterilite (İnkübasyon 35 °C'de 15 gün + 2 pH)(83+28+28) 1392 ayrı paket alınacakTMAB+2PH18 Gün695 (5' li Analiz fiyatı)
197Ticari Sterilite (İnkübasyon 55 °C'de 5-7 gün + 2 pH)(60+28+28) 1162 ayrı paket alınacakTMAB+2PH10 Gün580 (5' li Analiz fiyatı)
198Titrasyon Asitliği39    
199Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı TMAB707772 Gün 385 (5' li Analiz fiyatı)
200Toplam Toz Çay Miktarı 30  1 Gün 
201Tuz Tayini39  1Tüm Gıdalarda (Salça, Süt ve Süt Ürünlerinde yapılmıyor)
202Uçar Asit Tayini (Asetik Asit cinsinden)39  1Meyve Suyu, Gazlı, Alkollü İçecek
203Uçucu Olamayan Eter Ekstraktı727,279,22Baharat
204Uçucu Olmayan Asit Tayini72  1Şarap
205Uçucu Yağ Miktar Tayini66  1Baharat
206Vibrio CholeraTayini 100  2-3 Gün500 (5' li Analiz fiyatı)
207Vibrio Parahaemolyticus100  36-48 saat500 (5' li Analiz fiyatı)
208Yabancı Maddeler 39  1 GünPirinçte (Tebliğ) (Org.-inorg.)Ücreti+ 35 TL.
209Yağ Asitleri Kompozisyonu180  1Bitkisel Yağlar
210Yağ Asitleri Kompozisyonu (Yağ değilse)230  1Yağı ekstrakte edilecek ürünlerde
211Yağ Tayini 727,279,21Süt ve Süt Ürünleri Süt, Süt Tozu, Yoğurt, Dondurma, Peynir
212Yağ Tayini 97  2Tahin, Tahin Helvası, Kakao
213Yağ Tayini (kakao ve süt yağı)96  1-2Diğer Ürünler
214Yoğunluk30  1 Gün 
215Zeralenone270242641-3 GÜNTahıl ve Tahıl Ürünleri
Yem analizlerinde p1, p2, p3, p4 istenirse her biri için bir rutubet (40 tl) istenir.
G E N E L  H Ü K Ü M L E R

1) Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılacaktır.

2) Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden bir tek ücret alınacaktır.

3) Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar/veriler kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretler de ayrıca tahsil edilecektir. (rutubet, tuz, yağ, GDO, migrasyon vb.)

4) GDO tip tayini analizlerinde analiz ücretine GDO tarama testi ücreti de ilave edilir.

5) Özel Gıda Laboratuvarlarının Genel Numune Kayıt Defterlerinin Onayı (Her 100 sayfa) için 50,00 TL ücret alınır.

6) Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü faaliyeti olup da listede yer almayan birim fiyatlar için  Bakanlığımızın diğer döner sermaye işletmeleri için belirlenen listelerdeki birim fiyatlar uygulanır.

Kadro UnvanıNorm Kadro SayısıMevcut Personel Sayısı
Gıda Mühendisi 1
Ziraat Mühendisi 5
Kimyager 1
Tekniker 1
Laborant 1
Memur 2
TOPLAM 11

''