Mineral Analiz Laboratuvarı

MİNERAL ANALİZ LABORATUVARI

  Gıda güvenliği ve besleyici değerinin belirlen-mesinde gıdanın içerdiği metal düzeyi önemli yer tutmaktadır. Özellikle metallerin insan sağlığı üzerinde olan etkilerinin ortaya konulmasıyla birlikte , belirli bir dozun üzerine çıkıldığında sağlık açısından tehlike oluşturabilecek kurşun, kadmiyum, krom, arsenik ve civa gibi toksik metallerle, demir, bakır, çinko, magnezyum, mangan, potasyum, sodyum gibi metallerin gıdalardaki düzeylerinin belirlenmesi yoluna gidilmiş ve yasal sınırlamalar oluşturulmuştur.

    Gıdalarda metal analizlerinin gerçekleşmesinde farklı teknikler kullanılmakla birlikte, en çok kullanılan teknikler;  atomik absorbsiyon spektrometrik, alev fotometrik, emisyon spektrometrik, polografik ve kolorimetrik teknikler ( Anonymous 1990 ; Pomeranz and Meloan , 1994 ). Yukarıda adı geçen enstrümental tekniklerinin tümü test edilerek numunenin yapısında yer alan interferans  ( girişim ) etki gösteren organik yapıların tamamen yok edilerek inorganik yapıya dönüştürülmesi ve çözünür fazda tutulması gerekmektedir. Metal analizlerinin gerçekleştiril-mesinde laboratuvar ortamının aranacak metallerden arınmış olması gereklidir. Özellikle çok düşük miktarlarda metal araştırması (ppm, ppb gibi ) yapılan laboratuvarlarda oda içerisine verilen havanın filitre edilmesi büyük önem taşır.

      Laboratuvarımız, gıda maddelerinde bulunabilecek mineral madde miktarlarının Kantitatif olarak tespiti amacıyla, Laboratuvara gelen numuneleri, üç aşamadan geçirmektedir. İlk aşamada numunenin tam manasıyla kendini temsil edebilmesi için numunenin kendi özelliğine göre, parçalayıcı, karıştırıcı veya değirmen kullanarak numunenin homejenizasyonu sağlanır. Laboratuvar koşullarından gelebilecek kontaminasyonları önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınarak numune ikinci safha olan numunenin parçalanması, diğer bir deyişle '' Eritişim '' aşamasına geçilmektedir. Bu aşamada laboratuvarımızda yine numunenin kendi özelliğine, içerdiği kimyasal yapısına ve kullandığımız cihazların kullanım talimatlarına göre üç farklı Eritişim yöntemi uygulanarak numune analize hazır hale getirilir. Numuneyi analize hazır hale getirdikten sonra, üçüncü safha olan analiz safhasına geçilmektedir. Analizi istenen mineral maddeleri '' ppm '' düzeyinde tespit edebilmek için, Alevli Atomik Absorbsiyon Spectrometre cihazı, mineral maddeleri '' ppb '' düzeyinde tesbit edebilmek içinde Fırınlı Atomik Absorbsiyon Spektrometre cihazı kullanılmaktadır. Bunun yanında hızlı ve çoklu analiz yapabilen ICP-MS cihazımız bulunmaktadır. Genel olarak, laboratuvarımıza gelen numunelerin %95 gibi büyük bir bölümünde, numunede eritişim safhasında, analiz süresini kısaltması, analiz sonuçlarının doğruluğu , Kontaminasyonun minimum düzeylerde olması, numunelerde tam manasıyla eritişim sağlanması gibi avantajlarından dolayı  Mikrodalga kapalı sistem yaş yakma yöntemi uygulanmaktadır.MERSİN GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
MİNERAL ANALİZ LABORATUVARI 2018 ANALİZ YILI FİYAT LİSTESİ
SIRA
NO
ANALİZ ADIANALİZ ÜCRETİANALİZ
SÜRESİ
AÇIKLAMA
ANALİZ FİYATIAKREDİTE
FARKI
AKREDİTE
TOPLAM
FİYATI
1Arsenik Tayini (As)20720,7227,71 GÜNTüm Gıdalarda Akredite
1. Artı her bir element için 50 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (46 TL.)  alınacak.
2Bakır Tayini (Cu)207  1 GÜN1. Artı her bir element için 50 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (46 TL.)  alınacak.
3Civa Tayini (Hg)20720,7227,71 GÜNTüm Gıdalarda Akredite
1. Artı her bir element için 50 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (46 TL.)  alınacak.
4Çinko Tayini (Zn)207  1 GÜN1. Artı her bir element için 50 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (46 TL.)  alınacak.
5Demir Tayini (Fe)207  1 GÜN1. Artı her bir element için 50 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (46 TL.)  alınacak.
6Kadmiyum Tayini (Cd)20720,7227,71 GÜNTüm Gıdalarda Akredite
1. Artı her bir element için 50 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (46 TL.)  alınacak.
7Kalay Tayini (Sn)207  1 GÜN1. Artı her bir element için 50 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (46 TL.)  alınacak.
8Kalsiyum Tayini (Ca)207  1 GÜN1. Artı her bir element için 50 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (46 TL.)  alınacak.
9Krom Tayini (Cr)207  1 GÜN1. Artı her bir element için 50 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (46 TL.)  alınacak.
10Kurşun Tayini (Pb)20720,7227,71 GÜNTüm Gıdalarda Akredite
1. Artı her bir element için 50 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (46 TL.)  alınacak.
11Magnezyum Tayini (Mg)207  1 GÜN1. Artı her bir element için 50 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (46 TL.)  alınacak.
12Mangan Tayini (Mn)207  1 GÜN1. Artı her bir element için 50 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (46 TL.)  alınacak.
13Potasyum Tayini ( K )207  1 GÜN1. Artı her bir element için 50 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (46 TL.)  alınacak.
14Sodyum Tayini (Na)207  1 GÜN1. Artı her bir element için 50 TL artı ücret alınacaktır.
2. Yem numunelerinde ek olarak Rutubet Analiz ücreti (46 TL.)  alınacak.
Akredite olunan ürün grupları: Buğday - Kuru Bakliyat -Kabuklu Kabuksuz Ceviz, Badem. Antep Fıstığı., Fındık, katı ve sıvı yağlar


M​ineral Analiz Laboraruvarı Personel Purumu
​Sıra No
​Kadro/Ünvan​Sayı
​1Mühendis​2
​2​Biyolog​1
​3​Laborant​2


​ ​ ​M​ineral Analiz Laboraruvarı Cihazlar
​Sıra No
​Cihaz Adı
​Adet
​1AAS Flame Cihazı​1
​2AAS Graphite Cihazı​1
​3ICP-MS Cihazı​1
​4Mikrodalga Yakma Sistemi​1

''