Kalite Yönetim Birimi

Kurumumuz Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına göre akredite edilmiş, bölge laboratuvarı konumunda bulunan bir laboratuvardır.

  Kalite Yönetim Birimi olarak, akreditasyon sürecindeki iç ve dış denetimlerin koordinasyonu, metotların geçerli kılınması, ölçüm belirsizliğinin hesaplanması, ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerine katılım sağlanması ve sonuçlarının sistemin iyileştirilmesinde kullanılması başlıca görevlerimiz arasında yer almaktadır.

   Kurumumuzun başlıca görevi olan Gıda, Yem ve Su analizlerinin yapılmasının dışında, kamu ve özel sektörden talep gelmesi halinde eğitim organizasyonlarının düzenlenmesi de Kalite Yönetim Biriminin görev alanına girmektedir. TS EN ISO/IEC 17025  standardının müşteri odaklı bir standart olması, kurumumuzun düzenlemelerini müşterilerin ihtiyaçlarına göre yapması gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır. Kurumun müşteri ile olan iletişimi de Kalite Yönetim Birimi tarafından organize edilmektedir.


''