Eğitim ve Staj Başvuru

EĞİTİM VE STAJ
EĞİTİM
       Eğitim isteğinde bulunan firma veya şahıslar telefonla veya şahsen Müdürlüğümüz Kalite Yönetim Birimine başvuruda bulunurlar.
      Resmi kurumların eğitim için resmi bir dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
      Kalite Yönetim Birimi, eğitimin yapılacağı ilgili birim sorumlusu ve eğitim alacak firma/kişi ile görüşerek uygun gün ve süre belirler. Eğitimden ilgili birim sorumluları sorumludur. Eğitim bitiminde eğitim alan kişiye Katılım Sertifikası düzenlenir.
    Eğitim ücretleri eğitim bitimine kadar Kurumumuz veznesine elden veya sayfamızda belirtilen hesap numarasına yatırılabilir. Eğitim ücreti öden- meden katılım sertifikaları ilgili kişi/firmaya verilmez.

Eğitim Ücreti
Analiz Eğitimi İçin : Analiz ücreti+Kişi başı günlük 50 TL

TS EN ISO/IEC 17025 Kalite
Yönetim Sistemi Eğitimleri İçin : Kişi başı 200 TL ücret alınır.


STAJ
Kurumumuzda staj başvuruları her yıl belirlenen kontenjan dahilinde Ocak ayında başlar. Staj başvurusunda bulunmak isteyen adaylar Kalite Yönetim Birimine aşağıdaki evraklarla müracaat ederek Staj ve Eğitim Başvuru Formu (MİKL.F.17.P.19)’nu doldurur.

Staj İçin Gerekli Evraklar;
• Öğrenci Belgesi
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• Bir Adet Fotoğraf
''