DOSYA İNCELEME

 

 

“29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı KontrolLaboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve EsaslarınınBelirlenmesine Dair Yönetmelik gereği özel, tüzel ve/veya kamu laboratuvarlarının kuruluş izni, çalışma izni ve/veya kapsam genişletme başvuruları sırasında; söz konusu laboratuvarların analiz metotlarının yer aldığı dosyalarının teknik yönden incelenmesi konusunda Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüzün görevlendirilmesi durumunda; başvuru sahibi laboratuvarın, dosyasını/larını kurumumuza gönderirken, yazışmaların standardizasyonu ile yazışmalar üzerinden de izlenebilirliğin sağlanması ve başvuru sahibi laboratuvarlara yazışmalarında kolaylık sağlamak için, Kurumumuza ait  “Dosya İnceleme (Teknik) Talep Formu” oluşturulmuştur. 

 

Laboratuvar yetkiliniz tarafından imzalanmış olan ‘DOSYA İNCELEME (TEKNİK) TALEP FORMU’​​​​ ve ekinde yer alacak olan analiz metotları ile gerekli destek dokümanlarının yer aldığı dosyanızı elden ya da posta yolu ile Kurumumuza iletebilirsiniz

​​

 

Dosyanızın incelenmeye başlayabilmesi için, dosyanız bize ulaştıktan sonra “Dosya Takip Yetkilisi” aşağıda iletişim bilgileri verilen Eğitim, Yayın, Strateji, Proje Yönetimi ve Laboratuvar Bilgi Yönetimi Bölümü (EYB) ile irtibata geçerek “08.02.2012 tarih ve 04 sayılı Gıda Kontrol Laboratuvarları Denetim Talimatı” gereği yatırılması gereken ücret ile ilgili bilgi alması ve ücreti yatırarak dekontu kurumumuza göndermesi gerekmektedir. Ücretlendirme “5996 sayılı Kanunun 35. maddesine bağlı olarak yayınlanan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri 2018 Yılı Birim Fiyatları Listesi” ​ ne göre yapılacaktır. Dosya inceleme ve gerekirse denetim ücretini aşağıda bilgileri verilen Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığı hesabına ya da elden Döner Sermaye Saymanlığı veznesine yatırılması gerekmektedir.


​​

GIDA KONTROL LABATUVAR MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2018 YILI BİRİM  FİYAT LİSTESİ ​​ ​
Sıra
No
Analiz Adı BİRİM FİYAT TL
  2018 YILI DENETİM ve DOSYA İNCELEME BİRİM FİYATLARI ​
518Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlar Kuruluş-Çalışma İzni ve Kapsam Genişletme Amacıyla Yerinde Denetim Ücreti (Her bir denetçi başına) 3.009,00
519Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Metod Validasyon ve Verifikasyon Rapor Dosya İncelemesi (10 Analiz Metoduna Kadar) Eklenecek Her Bir Analiz Metodu İçin 354.00 TL Ek Ücret İlave Edilir.3.540,00


 

 

 

DOSYA İNCELEME (TEKNİK) TALEP FORMU ´nu indirmek için tıklayınız.​

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eğitim, Yayın, Strateji, Proje Yönetimi ve

Laboratuvar Bilgi Yönetimi Bölümü  

0 312 327 41 81 / 1211 

 

DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI HESAP BİLİGLERİ

Banka Şubesi:

Halkbank Yenimahalle Şubesi

Hesap No:

05000013

IBAN:

TR73 0001 2009 2140 0005 0000 13

Banka Dekontunda;

-Firma adı,

-Açık adres

Konu: “Dosya İnceleme (Teknik) Talebi” ücreti  / “Denetim Talebi” ücreti 

açıklamalar kısmına yazılmalıdır.

 

''