2.1.2018 / Gösterim Sayısı : 2717

2018 Yılı Staj Uygulama Takvimi.


Evrakların yeni yıl (2018) tarihli olmasına dikkat edilmesi ve eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir. Evraklarını eksiksiz tamamlamayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Öğrenciler Staj başvurularını  şahsen yapacaklardır. Posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.​​

Takvim DönemiFaaliyet Konusu
18.12.2017-05.01.20182018 Yılı Stajyer Kontenjan Branş tablolarının doldurularak Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi
02.01.2018 - 30.04.2018 (mesai bitimine kadar)Staj başvurularının alınması.
02.05.2018 - 11.05.2018

1-)Staj başvurularının ilgili birimde oluşturulan Staj Yürütme Komisyonunca değerlendirilmesi.

2-)Değerlendirme sonucunda staja kabul edilen öğrencilerin eğitim gördükleri kurumlara ilgili birimlerce bildirilmesi ve Bakanlık Staj Yönergesinde belirtilen gerekli iş ve işlemlerin yapılması.

02.07.2018 – 30.07.20182019 yılı için tahmin edilen stajyer sayısı ve bütçesinin, EK-2 tablosuna uygun şekilde işlenerek Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi.
24.09.2018-08.10.20182018 yılı staj uygulamaları gerçekleşmeleri tablosu (EK-3) ve 2018 eğitim dönemi stajyerlerine ilişkin bilgiler tablosunun (EK-1) uygun şekilde işlenilerek Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi.


​​Staj başvurusu yapacak öğrencilerden istenen belgeler.

  1. Nufus cüzdanı fotokopisi
  2. 2 adet vesikalık fotoğraf
  3. Öğrenci kimliği fotokopisi
  4. Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan alınan fotoğraflı öğrenci belgesi
  5. Staj başvuru formu

Bilgi için : Tel :​ (284)​​ 235 65 75​​ telefonundan dahili 115 numarası

Staj Başvuru Formu​

''