Hizmet Standartları

Kamu Hizmet Standartı​


​Kamu hizmet standartları tablosu, kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan vatandaşa sundukları kamu hizmetlerinin, bu hizmetlere başvuru için istedi kleri başvuru belgelerinin ve eksiksiz başvuru durumunda hizmetin en geç tamamlama sürelerinin belirtildiği tablodur. Başvuru esnasında hizmet standardı tablosunda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya hizmet standardı tablosunda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespit etmeniz durumunda lütfen ilk müracaat makamına ya da ikinci müracaat makamına başvurunuz.​

Analiz​ Hizmet Standartı​


-Özel İsteklerde :   Özel İstek Başvuru Formu  ; Analiz Ücret Dekontu 

-Resmi İsteklerde : Resmi Yazı; Numune alma tutanağı ve etiketi

Belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin Analiz Ücretleri Ve Tahmini Süreleri Listesinde belirtilen sürede tamamlanmaması veya hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müraca at yerine başvurunuz.

   İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsimHasan KOCAEĞMİRMustafa YIDIRIM
ÜnvanN.K.R.D. Birim SorumlusuKYB Sorumlusu
Telefon(258) 241 11 05 Dahili:133(258) 241 11 05 Dahili:114
Fax(258) 241 07 90(258) 241 07 90
E-postadenizli.gidalab@tarim.gov.trdenizli.gidalab@tarim.gov.tr

Stajyer​​ Hizmet Standartı​


Gerekli Belgeler:
1-Staj Başvuru Formu

2-Öğrenci Belgesi

3-Yükseköğretim kurumlarının staj yapma ve staj süreleriyle ilgili zorunluluğu olduğunu belirten yazı ya da belge.(Staj dönemi süresince 5510 sayılı GSS Kanununun 5/b maddesi ve aynı kanunun 87/e bendi uyarınca iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigortalanması, sigorta primlerinin ödenmesi kurumları tarafından ödeneceğine dair yazı)

Not:

1-Staja başlayacakları tarihte dört yıllık ve iki yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumu veya yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş yükseköğretim kurumunda, Kurumumuz görev alanına giren bölümlerin öğrencisi kişilerin başvuruları alınmaktadır.

2-Başvuru Personel/Özlük birimine doğrudan yapılmalıdır. Staj taleplerinin kabulü Kontenjanlarımız ile sınırlıdır.

3-Staj başvuruları Kurumumuzun ilan ettiği tarihte başlar ve staj kontenjanlarımızla sınırlı olduğundan kontenjan dolduğu tarihte ya da belirlenen süreler sonunda son bulur.

4-Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenmiş zorunlu bir staj süresi yok ise Staj süreleri ve dönemleri stajyerlerin istekleri göz önünde bulundurularak Kurumumuz tarafından belirlenmektedir.

5-Stajyerin staj başvurusunun kabul edilmesinden sonra Stajyer Öğrenci, Yükseköğretim Kurumu ve Kurumumuz arasında staj sözleşmesi imzalanması zorunludur.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

  İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsimYusuf DANIŞMANSerkan CANİBEY
ÜnvanİMİ Şefiİdari ve Teknik Koordinatör
Telefon(258) 241 11 05(258) 241 11 05
Fax(258) 241 07 90(258) 241 07 90
E-postadenizli.gidalab@tarim.gov.trdenizli.gidalab@tarim.gov.tr​​


''