T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Yayın Tarihi : 20.06.2023

Bilindiği üzere; iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri ve çevre sorunları nedeniyle su kaynaklarının kalite ve miktar yönüyle bozulması ve nüfus artışı ile birlikte artan su talebi, su kaynaklarının sürdürülebilir, verimli ve akılcı kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Ulusal çalışmaların sonuçlarına ve uluslararası göstergelere göre Türkiye su stresi altındaki ülkeler arasında yer almaktadır.
Ülkemizde, değişen iklime uyum sağlanması, su kaynaklarının kalite ve miktar açısından korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasına ilişkin çözüm yollarının ve kaydedilen gelişmelerin katılımcı ve çok paydaşlı şekilde değerlendirilmesi, politika, strateji eylem planlarının oluşturularak uygulanması ile konuya ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla, toplumun her kademesinden su kullanıcı gruplarını kapsayacak şekilde Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ulusal Su Verimliliği Seferberliği başlatılmıştır. 
Bu kapsamda Kurumumuzda Su Yönetim Birimi oluşturulmuş ve su tasarrufu ve bireysel su kullanımı konusunda bir takım tedbirler alınmıştır.
bu tedbirler ve Ulusal Su Verimliliği Seferberliği hakkında bilgilendirme amacıyla Kurumumuzda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ilgili birimi tarafından eğitim düzenlenmiştir.
Bireysel olarak uygulanacak tedbirler neticesinde binamızda su kullanımlarında %25 tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.